Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §3. Nhân, phân tách số hữu tỉ, cmùi hương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa tân oán 7 tập một. Nội dung bài giải bài bác 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk tân oán 7 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng phương pháp, định hướng, cách thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm trong SGK toán thù để giúp đỡ các em học sinh học tập giỏi môn toán thù lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Nhân hai số hữu tỉ

– Muốn nhân nhì số hữu tỉ cùng vết, ta nhân cực hiếm hoàn hảo của hai số hữu tỉ đó với nhau với đặt vết “+” trước kết quả

– Muốn nắn nhân hai số hữu tỉ không giống vết, ta nhân giá trị tuyệt vời của nhị số hữu tỉ kia với nhau với đặt dấu “-“ trước tác dụng.

(x.y = left{ eginarrayl,,,,,,,left| x ight|.left| y ight|,,,,,,neu,,x,,y,,cung,,dau\ – left( ight),,,neu,,x,,y,,trai,,dauendarray ight.)

2. Chia nhì số hữu tỉ

– Số nghịch đảo:

Mọi số hữu tỉ (x e 0) đều phải sở hữu số nghịch hòn đảo, kí hiệu là (x^ – 1) sao cho:

(x.x^ – 1 = 1)

(x = fracab Rightarrow x^ – 1 = fracba)

– Muốn đưa ra hai số hữu tỉ, ta mang số hữu tỉ thứ nhất nhân cùng với số nghịch đảo của số hữu tỉ thiết bị hai:

(x:y = x.y^ – 1) cùng với (x = fracab,y = fraccd,,(b e 0,c e 0,d e 0).)


( Rightarrow x:y = fracab :fraccd = fracab.fracdc)

( Rightarrow x:y = fraca.db.c)

3. Tính chất

a) Tính chất phân phối của phnghiền nhân

Phnghiền nhân các số hữu tỉ bao gồm đặc điểm phân păn năn so với phép cộng với phép trừ:

(eginarraylx(y + z) = xy + xz;\x(y – z) = xy – xz.endarray)

Người ta áp dụng tính chất phân pân hận để: Knhì triển một tích

Ví dụ:

((x + y)(a + b) = x(x + b) + y(a + b))


(eginarrayl = x.a + x.b + y.a + y.b\ m = ax + ay + bx + by m.endarray)

Đặt quá số chung: Nếu một tổng đại số của tương đối nhiều số mà lại những số hạng của nó có một vượt số phổ biến, thì ta rất có thể gửi vượt số tầm thường này ra ngoài thành vượt số bình thường của tổng.

Xem thêm:

Ví dụ:

(A = ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b))

( Rightarrow A = (a + b)(x + y))

Hoặc: (A = ax + bx + ay + by = ax + ay + bx + by)


( Rightarrow A = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b))

b) Nếu một tích tất cả một vượt số bằng 0 thì tích bằng 0 với ngược trở lại khi một tích bởi 0 thì ít nhất phải bao gồm một thừa số bằng 0.

– Từ luật lệ nhân nhì số hữu tỉ ta mở rộng mang lại tích của đa số số hữu tỉ cùng đi mang đến nhận xét sau:

Nếu vào một tích của những số hữu tỉ khác 0 nhưng số các vượt số âm là một trong những chẵn thì tích bao gồm dấu “+” với ví như số các thừa số âm là một vài lẻ thì tích sở hữu vệt “-“.

c) Chia một tổng hoặc một hiệu cho 1 số

Ta có: (fracx + yz = fracxz + fracyz;,,) (fracx – yz = fracxz – fracyz)


Dưới đó là phần Hướng dẫn vấn đáp những câu hỏi bao gồm trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tìm hiểu thêm. Các bạn hãy tham khảo kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 11 sgk Tân oán 7 tập 1

Tính:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) crvà b),, – 5 over 23:( – 2) cr )

Trả lời:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& = 3,5.left( – 7 over 5 ight) = 35 over 10. – 7 over 5 crvà = 7 over 2. – 7 over 5 = 7.( – 7) over 2.5 = – 49 over 10 crvà b),, – 5 over 23:( – 2) = – 5 over 23. – 1 over 2 crvà = ( – 5).( – 1) over 23.2 = 5 over 46 cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk tân oán 7 tập 1. Các các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

tiquenetworkcom.com reviews cùng với các bạn không thiếu thốn cách thức giải bài xích tập phần đại số 7 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 của bài xích §3. Nhân, chia số hữu tỉ vào cmùi hương I – Số hữu tỉ. Số thực đến chúng ta tìm hiểu thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta coi bên dưới đây:

*
Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk tân oán 7 tập 1

1. Giải bài 11 trang 12 sgk Tân oán 7 tập 1


Tính:

a) $frac-27$ . $frac218$

b) 0,24 . $frac-154$

c) (-2) . ($frac-712$)

d) ($frac-325$) : 6

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-27$ . $frac218$ = $frac-2 . 217 . 8$

= $frac-4257$ = $frac-34$

b) 0,24 . $frac-154$ = $frac24100$ . $frac-154$

= $frac24 . (-15)100 . 4$ = $frac4 . 6 . (-3 . 5)trăng tròn . 5 .4$

= $frac-910$

c) (-2) . ($frac-712$) = $frac(-2) . (-7)12$

= $frac76$ = 1$frac16$

d) ($frac-325$) : 6 = $frac-325$ : $frac61$

= $frac-325$ . $frac16$ = $frac-3 . 125 . 6$

= $frac-325 . 2 . 3$ = $frac-150$

2. Giải bài bác 12 trang 12 sgk Toán thù 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tích của nhì số hữu tỉ . Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ . $frac18$

b) $frac-516$ là tmùi hương của nhị số hữu tỉ. Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ : 8

Với mỗi câu, hãy viết thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu rất có thể có khá nhiều câu trả lời, chẳng hạn:

a) $frac-516$ = $frac-54$ . $frac14$ = $frac-58$ . $frac12$ = $frac102$ . $frac-116$ = ….

b) $frac-516$ = $frac-58$ : 2 = $frac-54$ : 4 = $frac58$ : (-2) = …

3. Giải bài 13 trang 12 sgk Tân oán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-34$ . ($frac12-5$) . ($frac-256$)

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-3 . (-12) . (-25)4 . 5 . 6$ = $frac-152$

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

= $frac(-2) . (-38) . (-7) . (-3)21 . 4 . 8$

= $frac382 . 8$ = $frac198$ = 2$frac38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

= ($frac1112$ . $frac1633$) . $frac35$

= $frac43 . 5$ . $frac35$

= $frac4 . 33 . 5 . 5$ = $frac415$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

= $frac723$ . ($frac-86$ – $frac156$)

= $frac723$ . ($frac-236$)

= $frac-76$ = -1$frac16$

4. Giải bài xích 14 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Điền các số hữu tỉ phù hợp vào ô trống:

*


Bài giải:

Tính theo sản phẩm ngang theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tự bên trên xuống, ta được:

$frac-132$ . 4 = $frac-1 . 432$ = $frac-18$ : (-8) : ($frac-12$) = -8 . $frac-21$ = 16

Tính theo cột dọc theo thiết bị tự trường đoản cú trái sang buộc phải, ta được:

$frac-132$ : (-8) = -$frac132$ . ($frac-18$) = $frac(-1) . (-1)32 . 8$ = $frac1256$

4 . ($frac-12$) = $frac4 . (-1)2$ = $frac-42$ = -2

$frac-18$ : 16 = $frac-18$ . $frac116$ = $frac-1128$

Kết trái được biểu lộ qua bảng sau:

*


5. Giải bài xích 15 trang 13 sgk Toán thù 7 tập 1

Đố (H.3): Em hãy kiếm tìm phương pháp ” nối” những số sống các chiếc là bởi dấu những phnghiền tính cùng, trừ, nhân, chia và lốt ngoặc sẽ được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

*

Bài giải:

Có rất nhiều cách thức nối, ví dụ:

$4 . (-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105$

$frac12 . (-100) – 5,6 : 8 = -50 – 0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7$

6. Giải bài bác 16 trang 13 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) ($frac-23$ + $frac37$) : $frac45$ + ($frac-13$ + $frac47$) : $frac45$

b) $frac59$ : ($frac111$ – $frac522$) + $frac59$ : ($frac115$ – $frac23$)

Bài giải:

Ta có:

a) ($frac-23$ + $frac37$) : $frac45$

= ($frac-23$ + $frac37$ – $frac13$ + $frac47$) : $frac45$

= ($frac33$ + $frac77$) : $frac45$

= $(-1 + 1) : frac45 = 0$

b) $frac59$ : ($frac111$ – $frac522$) + $frac59$ : ($frac115$ – $frac23$)

= $frac59$ : $frac2 – 522$ + $frac59$ : $frac1 – 1015$

= $frac59$ . ($frac22-3$) + $frac59$ . ($frac15-9$)

= $frac59$ . ($frac22-3$) + ($frac15-9$)

= $frac59$ . ($frac-273$) = $5 . (-1) = -5$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn có tác dụng bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán thù lớp 7 cùng với giải bài bác 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán thù 7 tập 1!