Bài 12 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1

Đề bài

Tính cực hiếm biểu thức ((x^2-5)left( x + 3 ight) + left( x + 4 ight)(x-x^2)) trong từng trường đúng theo sau:a) (x = 0;) b) (x = 15;)

c) (x = -15;) d) (x = 0,15.)


Bạn đang xem: Bài 12 trang 8 sgk toán 8 tập 1

 - Áp dụng qui tắc nhân nhiều thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.- rứa giá trị của x để tính quý giá của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Trước hết tiến hành phép tính và rút gọn, ta được:

(matrix left( x^2-5 ight)left( x + 3 ight) + left( x + 4 ight)left( x-x^2 ight) hfill cr = x^3 + 3x^2-5x-15 + x^2- m x^3 + 4x-4x^2 hfill cr = x^3-x^3 + x^2-4x^2-5x + 4x - 15 hfill cr = - x - 15 hfill cr )

a) với (x = 0) giá trị của biểu thức đã mang lại là:

(- 0 - 15 = -15)

b) với (x = 15) cực hiếm của biểu thức đã mang đến là:

(- 15 - 15 = -30)

c) cùng với (x = -15) quý hiếm của biểu thức đã mang đến là:

(-(-15) - 15 = 15 -15 = 0)

d) với (x = 0,15) quý giá của biểu thức đã đến là:

( -0,15 - 15 = -15,15.)


bài bác trước bài xích sau

Có thể các bạn quan tâm


bài xích 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài bác trước

bài xích 11 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


bài sau

bài 13 trang 9 SGK Toán 8 tập 1


bài xích 14 trang 9 SGK Toán 8 tập 1


bài 15 trang 9 SGK Toán 8 tập 1


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài 2 - Chương 1 - Đại số 8Xem thêm:

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

contact

ra mắt


Về cửa hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng thương mại & dịch vụ thắc mắc thường gặp gỡ

lịch trình học


hướng dẫn bài bác tập Giải bài tập Phương trình chất hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
link với Google
hoặc
Ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
chưa tồn tại tài khoản?Đăng ký ngay!