Bài 13 Trang 77 Sgk Toán 9 Tập 1

c) (operatornametgalpha =dfrac34); d) (operatornamecotgalpha =dfrac32).

Bạn đang xem: Bài 13 trang 77 sgk toán 9 tập 1


a) Dựng góc nhọn (alpha ), biết (sin altrộn =dfrac23).Ta thực hiện công việc sau:- Trước hết dựng góc vuông xOy. Lấy một quãng thẳng có tác dụng đơn vị.- Trên tia Oy mang điểm A bất kỳ sao cho: (OA=2).- Dùng compa dựng cung tròn trung tâm A, bán kính 3. Cung tròn này giảm Ox tại điểm B.- Nối A cùng với B. Góc OBA là góc đề xuất dựng.
*
Thật vậy, xét(ΔOAB) vuông trên O, theo định nghĩa tỷ con số giác của góc nhọn, ta có:(sin altrộn =sin widehatOBA=dfracOAAB=dfrac23)b) Ta có:(cosaltrộn =0,6=dfrac35)- Dựng góc vuông xOy. Lấy một đoạn trực tiếp làm cho đơn vị.- Trên tia Ox đem điểm B ngẫu nhiên thế nào cho (OB=3).- Dùng compa dựng cung tròn trung tâm B nửa đường kính 5. Cung tròn này giảm tia Oy tại A.- Nối A cùng với B. Góc(widehatOBA=alpha) là góc buộc phải dựng.

Xem thêm:


*
Thật vậy, Xét(ΔOAB) vuông tại O, theo quan niệm tỷ con số giác của góc nhọn, ta có: ( cos altrộn =cos widehatOBA=dfracOBAB=dfrac35=0,6. )
c)(operatornametgaltrộn =dfrac34)- Dựng góc vuông xOy. Lấy một quãng trực tiếp có tác dụng đơn vị chức năng.- Trên tia Oy mang điểm B làm thế nào cho (OB=4).-Trên tia Ox rước điểm A thế nào cho (OA=3).- Nối A cùng với B. Góc(widehatOAB) là góc yêu cầu dựng.
*

Thật vậy, xét(ΔOAB) vuông tại O, theo tư tưởng tỷ số lượng giác của góc nhọn, ta có: (operatornametg alpha =operatornametg widehatOAB=dfracOAOB=dfrac34.)d) (operatornamecotgalpha =dfrac32)- Dựng góc vuông xOy. Lấy một quãng trực tiếp làm đơn vị chức năng.- Trên tia Oy mang điểm A làm sao cho (OA=3).- Trên tia Ox đem điểm B làm sao để cho (OB=2).- Nối A với B. Góc( widehatOAB) là góc đề xuất dựng.