Bài 16 Trang 43 Sgk Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu thức những phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc thay đổi dấu đối với một phân thức nhằm tìm chủng loại thức chung dễ ợt hơn):


Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể vận dụng quy tắc thay đổi dấu so với một phân thức nhằm tìm chủng loại thức chung thuận tiện hơn):


LG a.

Bạn đang xem: Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 1

( dfrac4x^2-3x+5x^3-1,dfrac1-2xx^2+x+1,-2),

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc đổi dấu.

- muốn quy đồng mẫu mã thức các phân thức ta rất có thể làm như sau:

+ Phân tích những mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung.

+ kiếm tìm nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức.

+ Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tìm mẫu thức chung:

(x^3 - 1 = left( x - 1 ight)(x^2 + m x + 1))

Nên mẫu thức phổ biến là: (left( x - 1 ight)(x^2 + m x + 1))

Nhân tử phụ đầu tiên là (1)

Nhân tử phụ trang bị hai là ((x-1))

Nhân tử phụ thứ tía là (left( x - 1 ight)(x^2 + m x + 1))

Quy đồng:

( dfrac4x^2-3x+5x^3-1=dfrac4x^2-3x+5(x-1)(x^2+x+1))

( dfrac1-2xx^2+x+1=dfrac(x-1)(1-2x)(x-1)(x^2+x+1))

(-2 = dfrac-2(x^3-1)(x-1)(x^2+x+1))


LG b.

Xem thêm:

( dfrac10x+2,dfrac52x-4,dfrac16-3x)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc đổi dấu.

- muốn quy đồng chủng loại thức nhiều phân thức ta hoàn toàn có thể làm như sau:

+ Phân tích những mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung.

+ search nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

+ Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

Tìm chủng loại thức chung:

(x+ 2=x+2)

(2x - 4 = 2(x - 2))

(6 - 3x = 3(2 - x) = -3(x -2))

Mẫu thức tầm thường là: (6(x - 2)(x + 2))

Nhân tử phụ trước tiên là (6(x-2))

Nhân tử phụ lắp thêm hai là (3(x+2))

Nhân tử phụ thứ bố là (-2(x+2))

Quy đồng:

( dfrac10x+2= dfrac10.6.(x-2)6(x-2)(x+2))(,=dfrac60(x-2)6(x-2)(x+2))

( dfrac52x-4=dfrac52(x-2))(,=dfrac5.3(x+2)2(x-2).3(x+2))(=dfrac15(x+2)6(x-2)(x+2))

( dfrac16-3x=dfrac1-3(x-2))(,=dfrac-2(x+2)-3(x-2).<-2(x+2)>)(=dfrac-2(x+2)6(x-2)(x+2))

tiquenetworkcom.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 238 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tiquenetworkcom.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện tiquenetworkcom.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiquenetworkcom.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.