BÀI 17 TRANG 13 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Do đó, $A=left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 ight$

Vậy A bao gồm 21 phần tử.

Bạn đang xem: Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

b,

$B=left{ xin mathbbN|5

Giữa 2 số trường đoản cú nhiên liên tục nhau 5 cùng 6 không có số thoải mái và tự nhiên nào nên $B=varnothing $.

Vậy B ko có phần tử nào.


Bài 16 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Mỗi tập thích hợp sau gồm bao nhiêu thành phần ?

a) Tập vừa lòng A các số thoải mái và tự nhiên x mà lại x – 8 = 12.

b) Tập hòa hợp B những số thoải mái và tự nhiên x nhưng x + 7 = 7.

c) Tập thích hợp C những số tự nhiên x nhưng mà x.0 = 0.

d) Tập hòa hợp D những số thoải mái và tự nhiên x nhưng x.0 = 3.


Bài 18 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho $A=left 0 ight$. Có thể nói rằng rằng A là tập vừa lòng rỗng hay không ?


Bài 19 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tập hợp A những số từ nhiên bé dại hơn 10, tập hòa hợp B các số từ nhiên nhỏ dại hơn 5, rồi cần sử dụng kí hiệu $subset $ nhằm thể hiện quan hệ giữa nhì tập thích hợp trên.


Bài đôi mươi trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho tập phù hợp $A=left 15;,24 ight$. Điền kí hiệu $in ,,subset $ hoặc $=$ vào ô vuông mang lại đúng:

a) 150A; b) $left 15 ight$0A c) $left 15;,24 ight$ 0 A


Bài 21 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tập vừa lòng $A=left 8;,9;,10;,,...,;,20 ight$ có đôi mươi – 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên từ a mang đến b tất cả b – a +1 (phần tử).

Xem thêm:

Hãy tính số thành phần của tập hợp sau: $B=left 10;,11;,12;,...;,99 ight$


Bài 22 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Nhị số chẵn (hoặc lẻ) liên tục thì hơn yếu nhau 2 1-1 vị.

a) Viết tập vừa lòng C các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập phù hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ dại hơn 20.

c) Viết tập thích hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong số ấy số bé dại nhất là 18.

d) Viết tập thích hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong số đó số lớn nhất là 31.


Bài 23 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tập phù hợp $C=left 8;,10;,12;,,...,,;30 ight$ có (30 - 8) : 2 +1 = 12 (phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp những số chẵn từ a mang lại số chẵn b có: $left( b-a ight):2+1$ phần tử

- Tập hợp các số lẻ từ bỏ m mang đến số chẵn n có: $left( n-m ight):2+1$ phần tử

Hãy tính số bộ phận của các tập hòa hợp sau :

$D=left 21;,23;,25;,,...,;99 ight$

$E=left 32;,34,;,36;,...;,96 ight$.


Bài 24 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho A là tập hợp các số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn 10

B là tập hợp những số chẵn,

$mathbbN^*$ là tập hợp những số tự nhiên khác 0

Dùng kí hiệu $subset $ để miêu tả quan hệ của từng tập phù hợp trên cùng với tập $mathbbN$ những số tự nhiên.


Bài 25 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho bảng số liệu sau (theo Niên giám năm 1999)

Viết tập vừa lòng A tư nước có diện tích lớn nhất, viết tập đúng theo B tía nước gồm diện tích nhỏ nhất.