BÀI 17 TRANG 15 SGK TOÁN 7 TẬP 1

a)|x|=15;b)|x|=0,37;
c)|x|=0;d)|x|=123

Bạn đang xem: Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

*

Tđê mê khảo giải thuật những bài bác tập Bài 4: Giá trị hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân - Luyện tập (trang 15-16) khác • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) Trong các xác định... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Với bài xích tập: Tính... • Giải bài bác 20 trang 15 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Trong các phân số sau... • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Sắp xếp những số hữu... • Giải bài 23 luyện tập trang 16 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Dựa vào đặc thù... • Giải bài 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Áp dụng đặc thù những... • Giải bài 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy vi tính vứt...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 7 theo chương •Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Cmùi hương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường trực tiếp song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ gia dụng thị - Đại số 7 •Chương thơm 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương thơm 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương thơm 3: Quan hệ giữa những nguyên tố vào tam giác. Các mặt đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Cmùi hương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài trước Bài sau

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Bài Nước Đại Việt Ta Soạn Văn 8 Tập 2 Bài 24 (Trang

Giúp bạn học tốt giờ đồng hồ Anh
Giải bài tập SGK Tân oán 7
Bài 4: Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân - Luyện tập (trang 15-16)
• Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích đôi mươi trang 15 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 21 rèn luyện trang 15 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 23 luyện tập trang 16 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 25 luyện tập trang 16 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 26 trang 16 SGK Tân oán 8 Tập 1
Chương thơm 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên Cmùi hương 2: Hàm số cùng đồ dùng thị Chương 2: Tam giác Chương 3: Thống kê Chương 3: Quan hệ thân các yếu tố trong tam giác. Các con đường đồng quy trong tam giác Cmùi hương 4: Biểu thức đại số