BÀI 21 TRANG 46 SGK TOÁN 8 TẬP 1

Áp dụng phép tắc cộng nhị phân thức thuộc mẫu: Muốn nắn cộng nhì phân thức thuộc mẫu thức ta cộng những tử thức cùng nhau, giữ nguyên chủng loại thức.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1

( dfracAB+dfracCB=dfracA+CB)

Lời giải đưa ra tiết:

( dfrac3x-57+dfrac4x+57 )

(= dfrac3x-5+4x+57=dfrac7x7=x)


LG b.

( dfrac5xy-4y2x^2y^3+dfrac3xy+4y2x^2y^3)

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng nhì phân thức thuộc mẫu: Muốn cộng nhị phân thức cùng mẫu mã thức ta cùng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

( dfracAB+dfracCB=dfracA+CB)

Lời giải bỏ ra tiết:

( dfrac5xy-4y2x^2y^3+dfrac3xy+4y2x^2y^3 )

(= dfrac5xy-4y+3xy+4y2x^2y^3)

(=dfrac8xy2x^2y^3=dfrac4xy^2)


LG c.

Xem thêm:

( dfracx+1x-5+dfracx-18x-5+dfracx+2x-5).

Phương pháp giải:

Áp dụng luật lệ cùng hai phân thức thuộc mẫu: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu mã thức ta cùng những tử thức cùng nhau, không thay đổi mẫu mã thức.

( dfracAB+dfracCB=dfracA+CB)

Lời giải đưa ra tiết:

( dfracx+1x-5+dfracx-18x-5+dfracx+2x-5)

(= dfracx+1+x-18+x+2x-5)

(=dfrac3x-15x-5=dfrac3(x-5)x-5=3)

Loigiaitốt.com


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp yêu cầu là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn đọc Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp Loigiaitốt.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện tiquenetworkcom.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn mang đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại thông tin nhằm ad hoàn toàn có thể contact cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
Đăng ký nhằm dấn lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi các thông tin cho các bạn nhằm cảm nhận những giải mã tốt cũng giống như tư liệu miễn tổn phí.