Bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Bài 3 chương 1: Các góc tạo bởi một con đường thẳng cắt hai đường thẳng – Giải bài bác 21, 22, 23 trang 89 trong SGK Toán 7 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

1. Góc so le trong, đồng vị.

*

Trên hình vẽ ta có:

– hai cặp ∠ so le trong:

– tư cặp ∠ đồng vị:

2. Tính chất:

Nếu đườngthẳng c cắt hai đườngthẳng a và b, trong những góc tạo ra thành gồm một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) hai ∠ so le trong sót lại bằng nhau.

b) hai ∠đồng vị (trong từng cặp) bởi nhau.


Giải các bài tập vào sách bài bác 3 Toán 7 tập 1 trang 89.

Bài 21. Xem hình mặt rồi điền vào chỗ trồng (…) trong số câu sau:

a) ∠IPO và ∠POR là một cặp góc …

b) ∠OPI và ∠TNO là một cặp góc …

c) ∠PIO và ∠NTO là một cặp góc …

d) ∠OPR và ∠POI là một …

Điền vào chỗ trống như sau:


a)so le trong.

b) đồng vị.

c) đồng vị.

Xem thêm:

d) cặp ∠ so le trong.

Bài 22. a) Vẽ lại hình 15.

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp ∠ A1, B2 và cặp ∠ A4,B3 được gọi là nhì cặp ∠ trong thuộc phía.

Tính: ∠A1 + ∠B2 ; ∠A4 + ∠B3

Lời giải:

a) Vẽ lại hình.

b) Ghi số đo ứng với các ∠ còn sót lại ta được hình bên:

*

c) Ta có: 

Bài 23 trang 89 Hãy nêu hình hình ảnh của các cặp ∠ so le trong và các cặp góc đồng vị vào thực tế.

Cái thang có các cặp ∠ so le trong…v..v.v


Bài trướcGiải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai tuyến đường thẳng vuông góc
Kiểm tra 1 huyết Hình học 7 Chương 1 Đường trực tiếp vuông góc – mặt đường thẳng tuy vậy song: chứng tỏ AB // EF
Đề đánh giá 45 phút Chương 1 Đường trực tiếp vuông góc con đường thẳng tuy vậy song – Hình học tập 7: minh chứng Ax // Cy
Kiểm tra 45 phút 3 Chương 1 Đường trực tiếp vuông góc – con đường thẳng tuy nhiên song môn Hình học tập 7: Px cùng PH có...
Bài chất vấn 45 phút Hình học 7 Chương 1 Đường trực tiếp vuông góc – mặt đường thẳng tuy vậy song: Tia At có tuy vậy song...
Tham khảo bài kiểm tra 1 huyết Chương 1 Đường trực tiếp vuông góc – đường thẳng song song môn Hình học 7: Đường thẳng...
*

*
đề thi bình chọn Toán 7 cuối học kì 2 ko thể bỏ lỡ"/>

*


tiquenetworkcom.com - website siêng về đề thi, bình chọn và giải bài bác tập từ bỏ lớp 1 tới trường 12. Website với sản phẩm triệu lượng truy cập mỗi tháng, với đối tượng người dùng là học tập sinh, gia sư và bố mẹ trên cả nước.