Bài 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1

bài bác 4.

Bạn đang xem: Bài 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Giá chỉ trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

bài 5. Lũy vượt của một số hữu tỉ

bài bác 6. Lũy quá của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

bài xích 7. Tỉ lệ thành phần thức

bài 8. đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau

bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

bài bác 10. Làm cho tròn số

bài xích 11. Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai

bài xích 12. Số thực

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

bài bác 1. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

bài bác 2. Một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

bài xích 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

bài xích 4. Một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

bài xích 5. Hàm số

bài xích 6. Mặt phẳng toạ độ

bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

bài 1. Nhị góc đối đỉnh

bài bác 2. Hai tuyến đường thẳng vuông góc

bài xích 3. Những góc tạo bởi một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng

bài bác 4. Hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

bài 5. định đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song

bài bác 6.

Xem thêm:

Từ bỏ vuông góc đến song song

bài 7. Định lí

Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

bài bác 1. Tổng ba góc của một tam giác

bài 2. Hai tam giác bởi nhau

bài bác 3. Trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

bài xích 4. Ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

bài xích 5. Trường hợp đều bằng nhau thứ cha của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

bài bác 6. Tam giác cân

bài bác 7. Định lí Py-ta-go

bài xích 8. Các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông

Ôn tập chương II: Tam giác

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

bài xích 1. Tích lũy số liệu thống kê, tần số

bài xích 2. Bảng "tần số" các giá trị của lốt hiệu

bài bác 3. Biểu đồ

bài bác 4. Số vừa đủ cộng

Ôn tập chương III: Thống kê

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

bài xích 1. Tư tưởng về biểu thức đại số

bài bác 2. Quý giá của một biểu thức đại số

bài xích 3. Đơn thức

bài xích 4. Đơn thức đồng dạng

bài xích 5. Đa thức

bài bác 6. Cộng, trừ nhiều thức

bài bác 7. Đa thức một biến

bài bác 8. Cộng, trừ nhiều thức một biến

bài xích 9. Nghiệm của đa thức một biến

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Ôn tập chương III : quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. Quan HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC