BÀI 3 TRANG 6 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Dùng máy tính xách tay thu về, tính quý giá khoảng của nghiệm mỗi pmùi hương trình sau (làm cho tròn đến chữ số thập phân lắp thêm (3)): 


LG a

(x^2 = 2)

Pmùi hương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

Bạn đang xem: Bài 3 trang 6 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng phép tắc làm tròn số:

Nếu chữ số trước tiên loại bỏ đi nhỏ hơn (5) thì ta không thay đổi những chữ số sót lại.

Nếu chữ số trước tiên loại bỏ đi to hơn hoặc bởi (5) thì ta thêm vào đó (1) vào chữ số sau cuối của bộ phận còn lại. 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Bnóng máy vi tính ta được:

(xapprox pm 1,414)

*


LG b

(x^2 = 3) 

Pmùi hương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

+) Sử dụng quy tắc làm tròn số:

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi bé dại rộng (5) thì ta giữ nguyên những chữ số còn sót lại.

Nếu chữ số thứ nhất bỏ đi lớn hơn hoặc bởi (5) thì ta cộng thêm (1) vào chữ số sau cuối của phần tử còn lại. 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được:

( x approx pm 1,732)


LG c

(x^2 = 3,5) 

Pmùi hương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

Xem thêm: Plants Vs - Hành Trình Trên Thế Giới Cùng Lời Cầu Nguyện

+) Sử dụng luật lệ làm cho tròn số:

Nếu chữ số trước tiên bỏ đi nhỏ dại rộng (5) thì ta giữ nguyên những chữ số còn lại.

Nếu chữ số đầu tiên loại bỏ đi lớn hơn hoặc bằng (5) thì ta cộng thêm (1) vào chữ số sau cùng của thành phần còn lại. 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được:

(x approx pm 1,871) 


LG d

(x = 4,12) 

Phương pháp giải:

+) ( x^2=a Leftrightarrow x=pm sqrta ), ((a ge 0 ) ).

+) Sử dụng nguyên tắc làm tròn số:

Nếu chữ số trước tiên loại bỏ bé dại hơn (5) thì ta không thay đổi các chữ số sót lại.

Nếu chữ số thứ nhất vứt đi to hơn hoặc bằng (5) thì ta cộng thêm (1) vào chữ số cuối cùng của phần tử còn sót lại. 

Lời giải bỏ ra tiết:

 Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bởi máy tính ta được:

(x approx pm 2,030)

tiquenetworkcom.com


*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp nên là gì ?

Sai chính tả Giải khó đọc Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp Loigiaituyệt.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng Loigiaituyệt.com. Đội ngũ gia sư buộc phải cải thiện điều gì nhằm bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại công bố nhằm ad có thể tương tác với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
Đăng ký kết nhằm thừa nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi những thông tin cho các bạn để cảm nhận những lời giải hay tương tự như tư liệu miễn mức giá.