Bài 68 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 1

((x^2 + m 2xy m + m y^2):left( x m + m y ight));

Phương pháp giải:

- Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm phân tích nhiều thức bị tạo thành nhân tử, sau đó thực hiện nay phép chia.

Bạn đang xem: Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng hằng đẳng thức

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

 ((x^2 + m 2xy m + m y^2):left( x m + m y ight))

(= left( x m + m y ight)^2:left( x m + m y ight) )

(= x m + m y).


LG b.

((125x^3 + m 1) m : m left( 5x m + m 1 ight));

Phương pháp giải:

- Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm phân tích nhiều thức bị chia thành nhân tử, tiếp đến thực hiện nay phép chia.

Xem thêm:

- Áp dụng hằng đẳng thức

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải đưa ra tiết:

((125x^3 + m 1) m : m left( 5x m + m 1 ight) m )

(= m m : m left( 5x m + m 1 ight))

( = (5x + 1)<(5x)^2 - 5x.1 + 1^2>:(5x + 1))

( = (5x + 1)(25x^2 - 5x + 1):(5x + 1))

(= 25x^2 - 5x + 1)


LG c.

((x^2- m 2xy m + m y^2):left( y m - m x ight)).

Phương pháp giải:

- Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm phân tích nhiều thức bị tạo thành nhân tử, tiếp đến thực hiện nay phép chia.

- Áp dụng hằng đẳng thức

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

((x^2- m 2xy m + m y^2) m : m left( y m - m x ight) m ) 

(= m left( x m - m y ight)^2: m left< - left( x m - m y ight) ight> m )

(= m - m left( x m - m y ight) m = m y m - m x)

Hoặc ta có tác dụng như sau:

(eginarraylleft( x^2 - 2xy + y^2 ight):left( y - x ight)\ = left( y^2 - 2xy + x^2 ight):left( y - x ight)\ = left( y - x ight)^2:left( y - x ight)\ = y - xendarray)

tiquenetworkcom.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 274 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tiquenetworkcom.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện tiquenetworkcom.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiquenetworkcom.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.