BÀI 72 TRANG 40 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Phân tích rồi nhóm những hạng tử tất cả phần giống như nhau lại cùng với nhau đặt nhân tử chung để lấy về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& xy - ysqrt x + sqrt x - 1 cr & =y.sqrt x.sqrt x - ysqrt x + sqrt x - 1 cr& = ysqrt x left( sqrt x - 1 ight) + left( sqrt x - 1 ight) cr & = left( sqrt x - 1 ight)left( ysqrt x + 1 ight) cr ) 


Bạn đang xem: Bài 72 trang 40 sgk toán 9 tập 1

LG b

 (sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay )

Phương pháp giải:

Phân tích rồi nhóm các hạng tử bao gồm phần giống như nhau lại cùng với nhau để nhân tử chung để lấy về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay cr & = left( sqrt ax + sqrt bx ight) - left( sqrt ay + sqrt by ight) cr & = left( sqrt a.sqrt x + sqrt b .sqrt x ight) - left( sqrt a.sqrt y + sqrt b.sqrt y ight) cr& = sqrt x left( sqrt a + sqrt b ight) - sqrt y left( sqrt a + sqrt b ight) cr & = left( sqrt a + sqrt b ight)left( sqrt x - sqrt y ight) cr )


LG c

 (sqrt a + b + sqrt a^2 - b^2 )

Phương pháp giải:

Phân tích rồi nhóm những hạng tử có phần giống như nhau lại cùng với nhau để nhân tử chung để mang về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& sqrt a + b + sqrt a^2 - b^2 cr & = sqrt a + b + sqrt left( a + b ight)left( a - b ight) cr & = sqrt a + b + sqrt a + b .sqrt a - b cr & = sqrt a + b left( 1 + sqrt a - b ight) cr ) 


LG d

 (12 - sqrt x - x)

Phương pháp giải:

Phân tích rồi nhóm các hạng tử gồm phần giống như nhau lại với nhau đặt nhân tử chung để mang về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& 12 - sqrt x - x cr & = 12 - 4sqrt x + 3sqrt x - x cr & = 4left( 3 - sqrt x ight) + sqrt x left( 3 - sqrt x ight) cr & = left( 3 - sqrt x ight)left( 4 + sqrt x ight) cr )

tiquenetworkcom.com


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 109 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Các bài liên quan: - Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba


Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm:

TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

xem thêm thêm


Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tiquenetworkcom.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện tiquenetworkcom.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tiquenetworkcom.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.