Bài 76 Trang 32 Sgk Toán 6 Tập 1

Đố: Trang đố Nga dùng tư chữ số 2 với dấu phép tính với dấu ngoặc (nếu cần) viết hàng tính có công dụng lần lượt bởi 0, 1, 2, 3, 4.

Bạn đang xem: Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Em hãy góp Nga làm điều đó.

Xem thêm:


+) hiệu quả ra 0:

2.2-2.2=0

(2+2)-(2+2)=0

(2-2)+(2-2)=0

+) hiệu quả ra 1:

2.2 : (2.2)=1

2.2 : (2+2)=1

(2+2) : (2+2) =1

+) hiệu quả ra 2:

(2: 2)2.2 = 2

(2:2) + (2:2 ) = 2

+) công dụng ra 3:

(22+ 2 ) : 2 = 3

(2 + 2.2):2 = 3

+) công dụng ra 4:

22= 4

(22– 2).2 = 4

2 + (2.2 – 2) = 4


Bài 73 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Thực hiện những phép tính:

a) 5.42- 18:32; b) 33.18 - 33.12

c) 39.213 + 87.39 ; d) 80 – <130 – (12 - 4)2>


Bài 74 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) 541 + (218 – x) = 735 ; b) 5(x + 35) = 515

c) 96 – 3(x + 1) = 42 ; d) 12x – 33 = 32.33


Bài 75 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô vuông:

*


Bài 77 trang 32 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) 27.75 + 25.27 – 150

b) 12 : 390 : <500 – (125 + 35.7)>


Bài 78 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)


Bài 79 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố : Điền vào địa điểm trống của việc sau sao để cho để giải bài toán đó, ta đề nghị tính quý hiếm của biểu thức nêu trong bài xích 78.

An sở hữu hai cây bút bi giá chỉ ... đồng một chiếc, mua bố quyển vở giá chỉ ... đồng một quyển, cài đặt một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua tía quyển sách ngay số tiền mua hai quyển vở, toàn bô tiền yêu cầu trả là 12000 đồng. Tính giá bán một gói phong bì.


Bài 80 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

*


Bài 81 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy vi tính bỏ túi

– Để thêm số vào nội dung bộ nhớ, ta ấn nút:

*

– Để bớt số sinh hoạt nội dung bộ nhớ, ta ấn nút

*

– Để điện thoại tư vấn lại ngôn từ ghi nhớ trong bộ nhớ, ấn nút

*

*

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

(274 + 318).6 ; 34.29 + 14.35 ; 49.62 - 32.51


Bài 82 trang 33 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: xã hội các dân tộc việt nam có từng nào dân tộc?