Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 1

Luyện tập Bài §2. Liên hệ thân đồ vật từ với phxay nhân, Chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập nhì. Nội dung bài xích giải bài 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán thù 8 tập 2 bao hàm tổng hợp công thức, kim chỉ nan, phương thức giải bài xích tập phần đại số bao gồm trong SGK toán thù để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Liên hệ giữa thứ từ bỏ với phxay nhân với số dương

Tính chất:

Khi nhân cả nhị vế của bất đẳng thức cùng với cùng một số trong những dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã mang đến.

2. Liên hệ thân đồ vật từ và phnghiền nhân với số âm

Tính chất:

lúc nhân cả hai vế của bất đẳng thức cùng với thuộc một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược hướng với bất đẳng thức đã cho.

Xem thêm:

3. Tính chất bắc cầu của thứ tự

Với 3 số $a, b, c$

Nếu $a>b$ với $b>c$ thì $a>c$. Tính hóa học này Gọi là Tính hóa học bắc cầu

Tính chất bắc cầu cũng đúng cho các lắp thêm trường đoản cú (Dưới đấy là giải bài 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán thù 8 tập 2. Các chúng ta hãy xem thêm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

tiquenetworkcom.com giới thiệu với chúng ta khá đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài xích giải chi tiết bài 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk tân oán 8 tập 2 của Bài §2. Liên hệ thân đồ vật từ và phnghiền nhân vào Chương IV – Bất phương trình số 1 một ẩn cho chúng ta xem thêm. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài xích tập chúng ta coi dưới đây:


*
Giải bài bác 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk tân oán 8 tập 2

1. Giải bài bác 9 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC . Các xác minh sau đúng tốt không đúng ?

a) (hat A + hat B + hat C > 180^0) ;

b) (hat A + hat B 180^0) là sai


b) (hat A + hat B

2. Giải bài bác 10 trang 40 sgk Tân oán 8 tập 2


a) So sánh ((-2).3) và (-4,5).

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

((-2).30

Do đó: ((-2).3 0) thì ta được:

((-2).3.10

3. Giải bài xích 11 trang 40 sgk Toán thù 8 tập 2

Cho (a -2b – 5) .

Bài giải:

Thật vậy:

a) Ta có: (a 0))

Cộng (1) vào nhị vế bất đẳng thức (3a -2b) (Vì (-2 -2b) ta được:

(-2a – 5 > -2b -5)

4. Giải bài xích 12 trang 40 sgk Tân oán 8 tập 2

Chứng minh:

a) (4.(-2) + 14 0))

Cộng (14) vào nhì vế bất đẳng thức ( 4. (-2) -5)

Nhân ((-3)) vào nhị vế bất đẳng thức (2 > -5) ta được:

((-3).2

5. Giải bài bác 13 trang 40 sgk Toán thù 8 tập 2

So sánh (a) cùng (b) nếu:

a) (a + 5) -3b);

c) (5a – 6 ≥ 5b – 6 );

d) (-2a + 3 ≤ -2b + 3).

Bài giải:

a) Ta có: (a + 5 -3b)

Nhân cả hai vế bất đẳng thức (-3a > -3b) cùng với (dfrac – 13 0) ta được:

(5a.dfrac15 geqslant 5b.dfrac15)

Do đó: (a ge b)

d) (-2a + 3 ≤ -2b + 3)

Cộng nhị vế bất đẳng thức (-2a + 3 ≤ -2b + 3) với ((-3)) ta được

(-2a + 3+(-3) ≤ -2b + 3+(-3))

Do đó: ( -2a ≤ -2b)

Nhân cả nhị vế bất đẳng thức ( -2a ≤ -2b) cùng với (dfrac – 12

6. Giải bài bác 14 trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a 0) ta được:

(2a

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm cho bài xích giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 9 10 11 12 13 14 trang 40 sgk toán thù 8 tập 2!