Bài tập chia cho số có 3 chữ số

Để học tốt toán lớp 4 phân chia cho số có tía chữ số, học sinh cần nuốm được quy tắc với thao tác giám sát của phép chia.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 3 chữ sốSau phía trên tiquenetworkcom.com sẽ chỉ dẫn học sinh cụ thể học bài xích toán lớp 4 chia cho số có tía chữ số này, thuộc với một trong những bài tâp áp dụng và từ luyện. Phụ huynh và nhỏ cùng tìm hiểu thêm nhé!

1. Lý giải phép phân chia cho số có 3 chữ số

1.1. Phép chia hết mang đến số có 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính với tính ta có:

*

Thực hiện phép chia theo đồ vật tự từ trái qua đề xuất ta có:

357 chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bằng 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bằng 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 bao gồm 1470 phân chia 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bởi 0, 0 trừ 0 bởi 0

7 nhân 1 bởi 7, 7 trừ 7 bằng 0

7 nhân 2 bởi 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép phân chia hết

1.2. Phép phân tách cho số bao gồm 3 chữ số tất cả dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện phép phân chia theo thiết bị tự từ trái sáng cần ta có:

676 chia 316 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bởi 4, viết lưu giữ 1

2 nhân 1 bằng 2 lưu giữ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 2 được 442, 422 chia 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 bởi 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2

1 nhân 3 bởi 3, 4 trừ 3 được 1 viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 phân chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 9 trừ 4 bằng 5, viết 5 lưu giữ 2

4 nhân 1 bởi 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 67629 phân chia 316 bởi 214 dư 5, đây là phép chia có số dư

2. Nhấn xéttoán lớp 4 phân chia cho số có bố chữ số

Những chú ý khi tiến hành phép phân tách số có ba chữ số

Phép phân chia hết là phép chia tất cả số dư bởi 0

Phép chia bao gồm dư là phép chia tất cả số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Bài xích tập vận dụng

3.1.

Xem thêm:

Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: kiếm tìm y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: gồm 2 cửa hàng bán gạo, hàng ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 425kg, cửa hàng thứ hai bán tốt 490kg. Hỏi những cửa mất bao nhiêu ngày để bán tốt hết số gạo đó cùng có shop nào còn dư không?

3.2. Bài bác giải

Bài 1

Thực hiện phép tính theo thiết bị tự từ bỏ trái qua đề xuất ta có:

*

945 chia 315 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bằng 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm một bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép phân tách hết

*

2135 chia 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 0 bởi 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0

3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bởi 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bởi 5, viết 5

5 nhân 0 bởi 0, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9

5 nhân 1 bởi 5, 5 trừ 5 bởi 0

5 nhân 6 bởi 30, 30 trừ 30 bởi 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia gồm số dư

*

2712 phân tách 565 bởi 4, viết 4

4 nhân 5 bởi 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi 24, 24 thêm 2 bằng 26, 11 trừ 6 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 bằng 20, 20 thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 chia 565 bởi 8

8 nhân 5 bởi 40, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bằng 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 bằng 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bởi 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

264 phân tách 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10, 4 trừ 0 bởi 4, viết 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm một bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

2 nhân 1 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bởi 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bởi 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng thứ nhất bán mất số ngày để buôn bán hết số gạo đó là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng lắp thêm hai mất số ngày để chào bán hết số gạo kia là:

6375 : 490 = 13 (ngày) với còn dư 5kg

Vậy shop thứ duy nhất mất 15 ngày, shop thứ hai chỉ mất 13 ngày và thêm 1 ngày để buôn bán 5kg gạo dư kia.

4. Bài tập từ bỏ luyện (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa buộc phải 7578 lít nước, từng ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể chứa đó dùng được trong bao lâu?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày cùng dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 chia cho số có cha chữ số, tiquenetworkcom.com còn cung ứng các khóa đào tạo toán online. Phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo để giúp con sáng sủa học tốt toán hơn.