Cách hoàn tất id apple để tải ứng dụng

Trên máy Mac của bạn, hãy áp dụng tùy chọn Phương tiện và mục mua để thay đổi cài đặt thanh toán và mục mua được kết hợp với ID táo tiquenetworkcom.com của bạn. Chúng ta phải singin vào phầm mềm Store hoặc táo khuyết Books để truy cập vào tùy chọn Phương tiện & mục mua. Mày mò cách thiết lập thiết lập phương tiện và mục thiết lập của ID táo khuyết của bạn.

Bạn đang xem: Cách hoàn tất id apple để tải ứng dụng

*

Để biến hóa những tùy chọn này, hãy chọn menu táo tiquenetworkcom.com

*
 > Tùy lựa chọn hệ thống, bấm vào ID tiquenetworkcom.com, tiếp nối chọn Phương tiện & mục cài đặt trong thanh bên.

Mở tùy chọn ID táo bị cắn dở cho tôi


Tùy chọn

Mô tả

Tài khoản

Bấm vào quản lý để coi và biến đổi cài đặt ID tiquenetworkcom.com của khách hàng được sử dụng cho những mục tải từ tiện ích Store, Book Store, đăng ký, v.v.

Xem thêm:

Sử dụng touch ID để mua

Bấm vào vỏ hộp kiểm này để sử dụng Touch ID nhằm hoàn tất thanh toán mua cho phầm mềm Store với Book Store. Khi chúng ta thực hiện tại một chuỗi thanh toán mua, bạn có thể chỉ định password được yêu cầu cho từng thanh toán mua hoặc chỉ sau khoảng thời gian 15 phút vẫn trôi qua kể từ giao dịch download lần cuối.

Bản tải về Miễn phí

Đối cùng với các phiên bản tải về miễn phí, hãy bấm chuột Yêu cầu mật khẩu nhằm yêu mong mật khẩu đến từng phiên bản tải về hoặc bấm vào Không bao giờ yêu ước để không yêu cầu mật khẩu cho mỗi lần cài đặt về. Tùy chọn này không tồn tại sẵn khi bạn chọn “Sử dụng touch ID để mua”.

Giao dịch download và download in-app

Đối với những giao dịch cài và thanh toán giao dịch mua in-app, bấm chuột Luôn yêu cầu để yêu cầu mật khẩu với từng giao dịch thanh toán mua hoặc bấm vào “Yêu ước sau 15 phút“ để không yêu cầu mật khẩu rất cần được nhập cho các giao dịch thiết lập được thực hiện trong cùng khoảng thời gian 15 phút đó. Để lưu mật khẩu của bạn trong áp dụng để chúng ta có thể tự động hóa nhập password đó, hãy nhấp chuột Không yêu thương cầu. Tùy lựa chọn này không có sẵn khi chúng ta chọn “Sử dụng cảm biến ID để mua”.

Đăng ký

Bấm vào thống trị để xem lại và đổi khác đăng ký kết hiện tại của công ty cho tiquenetworkcom.com Music, News, v.v.


Để biết thông tin về cách phối hợp các đk tiquenetworkcom.com của bạn, hãy xem bài viết Hỗ trợ của tiquenetworkcom.com Nhóm các đăng ký của tiquenetworkcom.com với táo One.