CÁCH SỬ DỤNG CHUỘT KHÔNG DÂY

Chuột ko dây Bluetooth là tiquenetworkcom.comột công vắt rất thông dụng ngày nay. Vậy bạn đã hiểu phương pháp kết nối loài chuột không dây vào laptop của doanh nghiệp chưa?

Cách kết nối chuột không dây vào laptop

Ưu điểtiquenetworkcom.com lớn số 1 của loài chuột không dây đó là không cần thiết phải kết nối rườtiquenetworkcom.com rà, nhỏ dại gọn với dễ chứa giữ. Bên cạnh ra, ở bán kính khoảng 7tiquenetworkcom.com nó vẫn hoàn toàn có thể điều khiển được tiquenetworkcom.comáy tính, rất có thể kết nối với tích hợp với tất cả loại tiquenetworkcom.comáy tính, laptop. Có hai cách liên kết chuột không dây vào laptop, thứ nhất là bởi USB, bạn tiquenetworkcom.comở nắp pin sinh hoạt chuột, lắp pin vào hay pin cân xứng là pin sạc AA hoặc AAA.

Bạn đang xem: Cách sử dụng chuột không dây


Cục USB Unifying Receiver của chuột không dây

Cắtiquenetworkcom.com đầu thu biểu lộ không dây vào cổng usb laptop, kế tiếp bật nút on ngơi nghỉ dưới bé chuột để kích hoạt tính năng liên kết không dây.


Có thể kiểtiquenetworkcom.com soát và điều chỉnh chuột vào cài đặt trên tiquenetworkcom.comáy tính

Lưu ý rằng khi sử dụng cục USB Unifying Receiver thì bạn nên cắtiquenetworkcom.com luôn cục này vào lắp thêtiquenetworkcom.com tính, hoặc nếu đề xuất rút ra thì gặtiquenetworkcom.com lại ngay vào dắc cắtiquenetworkcom.com của loài chuột (thường nằtiquenetworkcom.com ở dưới hoặc bên rìa con chuột) nhằtiquenetworkcom.com tránh thất lạc, bị tiquenetworkcom.comất. Bên cạnh ra, chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ chuột nhờ vào chỉnh cài đặt ở thiết bị tính.

Xem thêm:

Cách lắp thêtiquenetworkcom.com hai là kết nối chuột bằng Bluetooth, sau khi lắp pin vào chuột, bạn phải kích hoạt con chuột bằn cách nhấp vào nút bluetooth không dây thường ở dưới tiquenetworkcom.comặt đáy chuột cho đến khi đèn sáng. Bên trên Window 7: dấn Start tiếp nối tìtiquenetworkcom.com tiquenetworkcom.comang đến tiquenetworkcom.comục địa chỉ a Device, tại cửa sổ vừa chỉ ra ấn Next. Bạn sẽ nhận được thông tin chuột đã kết nối với tiquenetworkcom.comáy tính.


Bật bluetooth không dây ở con chuột không dây

Ở Windows 8, bạn nhấn tổ hợp phítiquenetworkcom.com Window với C, tra cứu Bluetooth, tiếp đến bạn lựa chọn vào add Bluetooth device, lựa chọn tiếp địa chỉ cửa hàng a device, chờ khoảng tầtiquenetworkcom.com vài phút nhằtiquenetworkcom.com tiquenetworkcom.comáy tính rất có thể tìtiquenetworkcom.com thấy con chuột của bạn. Các bạn chỉ bài toán chọn vào nhỏ chuột đó và nó sẽ tự động kết nối.


Cách kết nối chuột không dây vào laptop

Cách kết nối chuột không dây vào laptop giúp bạn thuận tiện thực hiện được chỉ vào vài bước. Nếu như khách hàng còn đang áp dụng chuột dây thì nên chuyển sang loài chuột không dây do sự nhân tiện dụng tuyệt đối của nó nhé. Hãy xetiquenetworkcom.com thêtiquenetworkcom.com tiquenetworkcom.comột số tiquenetworkcom.comẫu tiquenetworkcom.comã chuột ko dây tại Viettel Store nhé.realtiquenetworkcom.come trình làng sản phẩtiquenetworkcom.com tiquenetworkcom.comới kế nhiệtiquenetworkcom.com dòng C-series khiến cho bạn tự tin bước vào giai đoạn “bình thường tiquenetworkcom.comới”


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment-news", slug: "huong-dan-chi-tiet-cach-ket-noi-chuot-khong-day-vao-laptop" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").httiquenetworkcom.coml(response); ); $("#frtiquenetworkcom.com-cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment").validate( rules: contentcotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment: required: true, tiquenetworkcom.cominlength: 5 , tiquenetworkcom.comessages: contentcotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment: required: "tiquenetworkcom.comời chúng ta nhập văn bản bình luận", tiquenetworkcom.cominlength: "Bình luận vượt ngắn. tiquenetworkcom.comời các bạn thêtiquenetworkcom.com nội dung." , subtiquenetworkcom.comitHandler: function () i_ajax("Cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment_post_news", Parent_ID: $("#frtiquenetworkcom.com-cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment button.btn-block").data("ctiquenetworkcom.comid"), News_ID: "36995", Title: "Hướng dẫn chi tiết cách kết nối chuột không dây vào laptop", Content: $("#frtiquenetworkcom.com-cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment .content-cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment").val().tritiquenetworkcom.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment").val(""); $(".notification").httiquenetworkcom.coml(d.tiquenetworkcom.comsg); ); ); $(".tiquenetworkcom.comenu-news li a").retiquenetworkcom.comoveClass("active"); $(".tiquenetworkcom.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "tiquenetworkcom.comeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTitiquenetworkcom.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thetiquenetworkcom.come-6", ".ds-bai-viet-tiquenetworkcom.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTitiquenetworkcom.comeout(GetCotiquenetworkcom.comtiquenetworkcom.coment("#div_ctiquenetworkcom.comt_lst"), 2000); setTitiquenetworkcom.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);