Cách vào setting trong win 7

Mình vào thì nó báo Access is denied mặc dù mình singin dứoi quyền admin. Mình đã vào Security chỉnh Owner với full control nhưng nó không chấp nhận.

*
Mình sử dụng Win 7 home Premium , mong mọi fan chỉ giúp.


Bạn đang xem: Cách vào setting trong win 7

Mu00ecnh du00f9ng Win 7 home Premium , mong muốn mu1ecdi ngu01b0u1eddi chu1ec9 giu00fap.","product_id":0,"type":0,"date":1293001731,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/256310/lam-sao-vao-thu-muc-documents-and-settings-trong-win-7.html","num_reply":8,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn

- bạn muốn thay đổi tùy chỉnh cấu hình trong windows thì phải tất cả quyền quản lí trị.- Chuột buộc phải lên file ao ước đổi --> lựa chọn Properties --> chọn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...và chọn thông tin tài khoản User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> chọn tài khoản User và check vào Full control rồi OK.


- Chuu1ed9t phu1ea3i lu00ean file muu1ed1n u0111u1ed5i --> Chu1ecdn Properties --> Chu1ecdn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...vu00e0 chu1ecdn tu00e0i khou1ea3n User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> chu1ecdn tu00e0i khou1ea3n User vu00e0 kiểm tra vu00e0o Full control ru1ed3i OK.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

Bạn thử giải pháp này xem sao. Chuột bắt buộc vào Documents và setting
=> qua tab Security => chọn Advanced => Change pemissions . Bạn chú ý xem tất cả cái nào nó ghi Deny sống mục Type thì remove nó đi. Xong xuôi rùi ấn ok .. Xem sao.
*

Xem thêm:

Documents and setting => qua tab Security => chu1ecdn Advanced => Change pemissions . Bu1ea1n u0111u1ec3 u00fd xem cu00f3 cu00e1i nu00e0o nu00f3 ghi Deny u1edf mu1ee5c Type thu00ec remove nu00f3 u0111i. Hoàn thành ru00f9i u1ea5n ok .. Xem sao. ","total_vote":3,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"dieuhoanagakawa","name":"Do Hoang Ha","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dieuhoanagakawa.vn

lê trình
Trả lời 10 năm trước
cách của công ty này chuẩn chỉnh này


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"trinhbo","name":"lu00ea tru00ecnh","company":"tru01b0u1eddng ptdt nu1ed9t tru00fa huyu1ec7n bu1ea3o yu00ean lao cai","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"letrinh.ptdtnt