Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Từ phương thơm trình (E) tra cứu độ lâu năm trục mập (2a) với độ lâu năm trục nhỏ bé (2b). Chu vi hình chữ nhật cửa hàng bằng (2left( 2a + 2b ight)).


Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Lời giải của GV tiquenetworkcom.com

Ta có: ((E):x^2 + 4y^2 - 40 = 0 Leftrightarrow dfracx^240 + dfracy^210 = 1). Suy ra (left{ eginarrayla = 2sqrt 10 \b = sqrt 10 endarray ight.)

Chu vi hình chữ nhật cơ sở là: (2left( 2a + 2b ight) = 2left( 4sqrt 10 + 2sqrt 10 ight) = 12sqrt 10 )

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho elip $(E)$ có phương trình bao gồm tắc là (dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1). gọi (2c) là tiêu cự của $(E).$ Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Cho elip (E) tất cả tiêu cự là (2c), độ lâu năm trục bự và trục nhỏ theo lần lượt là (2a) với (2b). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


Cho elip (E) bao gồm hai tiêu điểm là (F_1,F_2) cùng có độ nhiều năm trục béo là (2a). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Cho elip ((E):dfracx^225 + dfracy^29 = 1) cùng cho những mệnh đề:

1. ((E)) gồm những tiêu điểm (F_1(0; - 4)) với (F_2(0;4))

2. ((E)) tất cả tỉ số (dfracca = dfrac45)

3. ((E)) gồm đỉnh (A_1( - 5;0))

4. ((E)) có độ dài trục nhỏ bởi $3.$

Tìm mệnh đề không đúng trong các mệnh đề trên:


Cho elip thiết yếu tắc $(E)$ bao gồm tiêu điểm (F_1(4;0)) với một đỉnh là (A(5;0).) Pmùi hương trình chính tắc của elip $(E)$ là:


Xem thêm:

Pmùi hương trình chính tắc của elip tất cả nhì tiêu điểm là (F_1( - 1;0),F_2(1;0)) với trung khu sai (e = dfrac15) là:


Phương trình chủ yếu tắc của elip gồm đỉnh là (A(2;0)) và đi qua (M( - 1;dfracsqrt 3 2)) là:


Phương thơm trình chính tắc của elip bao gồm đi qua nhì điểm (M(2sqrt 2 ;dfrac13)) cùng (N(2;dfracsqrt 5 3)) là:


Pmùi hương trình chính tắc của elip gồm diện tích hình chữ nhật các đại lý là $8$ với (e = dfracsqrt 12 4) là:


Trong mặt phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy, mang đến elip (left( E ight):dfracx^225 + dfracy^29 = 1) bao gồm hai tiêu điểm (F_1,F_2). Biết rằng, điểm M là điểm tất cả tung độ (y_M) dương trực thuộc elip (left( E ight)) làm sao cho bán kính con đường tròn nội tiếp tam giác (MF_1F_2) bằng (dfrac43). Khẳng định làm sao tiếp sau đây đúng? 
*

*

Cơ quan liêu nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường. – BTTTT vị Bộ Thông tin và Truyền thông.