Đăng Nhập Id Apple Trên Web

Đăng nhập bằng tiquenetworkcom.com là 1 trong những cách dễ dãi và riêng tứ để singin vào những ứng dụng với trang web. Đăng nhập bởi tiquenetworkcom.com áp dụng ID hãng tiquenetworkcom.com để tạo thông tin tài khoản với ứng dụng hoặc website một cách bảo mật – không đề xuất điền vào biểu mẫu, xác minh add email của công ty hay lựa chọn mật khẩu new – và đơn giản hóa bài toán đăng nhập từng lần.

*

Trên đồ vật Mac của bạn, khi chúng ta được yêu cầu tạo thông tin tài khoản cho áp dụng hoặc trang web, hãy bấm vào nút để đăng nhập hoặc tiếp tục bằng tiquenetworkcom.com, giả dụ có.

Bạn đang xem: Đăng nhập id apple trên web

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình, lưu ý những điểm sau:

Nếu bạn không thích sử dụng tên thật của mình, hãy nhấp chuột trường Tên, tiếp đến nhập tên khác.

Nếu bạn có nhiều địa chỉ cửa hàng email được liên kết với ID tiquenetworkcom.com của chính mình trong tùy chọn ID tiquenetworkcom.com, nên chọn email thực hiện cho ứng dụng hoặc trang web.

Nếu bạn muốn giữ add email của mình ở cơ chế riêng tư, hãy click chuột Ẩn thư điện tử của tôi. tiquenetworkcom.com sẽ tạo một add email tình cờ và tuyệt nhất được sử dụng để gửi tiếp thư điện tử từ vận dụng hoặc trang web đến showroom email thực của bạn.


Đăng nhập vào tài khoản của khách hàng cho áp dụng hoặc trang web


Trên thứ Mac của bạn, hãy click chuột nút để singin hoặc liên tục bằng tiquenetworkcom.com.

Xem thêm:

Bạn cũng rất có thể đăng nhập từ các thiết bị khác của chính bản thân mình – iPhone, iPad, tiquenetworkcom.com Watch và tiquenetworkcom.com TV – nơi các bạn đã đăng nhập bởi cùng một ID tiquenetworkcom.com.


Thay đổi setup Đăng nhập bằng táo bị cắn cho vận dụng hoặc trang web


Trong thanh bên, nhấn vào Mật khẩu và bảo mật, sau đó nhấn vào Sửa sát bên Ứng dụng đang sử dụng ID tiquenetworkcom.com.

Bấm vào vận dụng hoặc website trong thanh bên, kế tiếp thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Tắt thư điện tử chuyển tiếp: bấm chuột Tắt. Bạn sẽ không dìm được bất kỳ thư nào khác từ ứng dụng hoặc trang web.

Dừng áp dụng Đăng nhập bởi tiquenetworkcom.com: click chuột Dừng áp dụng ID tiquenetworkcom.com. Chúng ta có thể được yêu cầu tạo một thông tin tài khoản mới vào lần tiếp theo khi bạn cố đăng nhập vào vận dụng hoặc trang web.


Thay đổi địa chỉ được sử dụng để đưa tiếp thư điện tử từ những ứng dụng với trang web


Nếu chúng ta chọn ẩn email của mình khi tạo thông tin tài khoản cho vận dụng hoặc trang web và chúng ta có nhiều add email được kết phù hợp với ID tiquenetworkcom.com của chính mình trong tùy lựa chọn ID tiquenetworkcom.com, bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ cửa hàng nhận email được đưa tiếp. Hãy xem áp dụng Ẩn địa chỉ email trên sản phẩm công nghệ Mac.