Mật độ dân số là gì địa lý 7

Mật độ dân sinh là gì ? Tính mật độ dân sinh năm 2001 của những nước vào bảng tiếp sau đây và nêu thừa nhận xét.

Bạn đang xem: Mật độ dân số là gì địa lý 7

Tên nước

Diện tích

(km2)

Dân số

(triệu người)

Việt Nam

3.29314

78,7

Trung Quốc

9597000

1273,3

In-đô-nê-xi-a

1919000

206,1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

- Mật độ số lượng dân sinh là số dân trung bình sinc sinh sống bên trên một đơn vị diện tích S phạm vi hoạt động (1-1 vị: người/km2).

- Mật độ số lượng dân sinh những nước năm 2001:

+ Việt Nam: 239 người/km2.

+ Trung Quốc: 133 người/km2.

Xem thêm:

+ In-đô-nê-xi-a: 107 người/kmét vuông.

- Nhận xét: nước ta bao gồm diện tích và dân số thấp hơn Trung Quốc cùng In-đô-nê-xi-a, tuy vậy lại sở hữu tỷ lệ dân sinh cao hơn. Nguyên ổn nhân: bởi đất chật, fan đông.


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp đề nghị là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó phát âm Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tiquenetworkcom.com


Cảm ơn chúng ta sẽ áp dụng tiquenetworkcom.com. Đội ngũ giáo viên nên nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại công bố để ad có thể contact cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng cam kết để thừa nhận lời giải tuyệt và tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi những thông báo cho bạn để cảm nhận những lời giải tuyệt tương tự như tài liệu miễn mức giá.