Mẫu Biên Bản Tường Trình Tai Nạn Giao Thông

Bản tường trình tai nạn đáng tiếc giao thông, bạn dạng tường trình tai nạn, biên phiên bản tường trình tai nạn, biện pháp viết bạn dạng tường trình tai nạn thương tâm rủi rõ, mẫu tường trình tai nạn giao thông, phương pháp viết bản tường trình tai nạn đáng tiếc giao thông, chủng loại biên bản tường trình tai nạn, solo trình báo tai nạn đáng tiếc giao thông, mẫu đối kháng trình báo tai nạn giao thông.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản tường trình tai nạn giao thông


Bản tường trình tai nạn giao thông vận tải là chủng loại đơn đặc biệt trong bài toán ghi chép lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông. Theo đó, bạn dạng tường trình này lưu lại phải đảm báo tính đúng mực và hoàn toàn đúng sự thật.Dưới đó là mẫu để chúng ta tham khảo.


*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

_______________

BIÊN BẢN / BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. Năm………..

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi tất cả có:

1………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

2………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

3………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của:…………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

Địa chỉ thường xuyên trú:……………………………………………………………………………………………

Ngày, giờ xẩy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Diễn biến chuyển vụ tai nạn ngoài ý muốn (nêu chi tiết): ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm (nêu bỏ ra tiết)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Fan thứ 1:……………………………………………………………………………………………………..

2. Người thứ 2:……………………………………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những tin tức kê khai trên là đúng sự thực và trọn vẹn chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập ngừng vào hồi:.…giờ…, ngày…..tháng….năm….tại……………..

XÁC NHẬNNGƯỜI LẬP
(Chữ ký và lốt của đơn vị chức năng tham gia bảo hiểm/cơ quan căn bản hoặc chủ yếu quyền, công an nơi xẩy ra tai nạn/người làm chứng)(Ký, ghi rõ họ, tên)