Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

Mẫu nghị quyết ý kiến đề xuất kết nạp Đảng viên

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết ý kiến đề xuất kết nạp Đảng viên là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ý kiến đề nghị về bài toán kết hấp thụ Đảng viên. Mẫu mã nghị quyết nêu rõ thời gian địa điểm họp, thành viên tham gia, văn bản họp...

Bạn đang xem: Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và cài đặt về mẫu nghị quyết kiến nghị kết hấp thụ Đảng viên trên đây.


Mẫu báo cáo đội ngũ Đảng viên

Mẫu báo cáo thống kê tổ chức Đảng và Đảng viên trong các loại hình cơ sở

Mẫu report thống kê tiến công giá chất lượng Đảng viên


Nội dung cơ bạn dạng của mẫu mã 6-KNĐ: Nghị quyết đề xuất kết hấp thụ Đảng viên như sau:

Mẫu 6-KNĐ

ĐẢNG BỘ ..........

CHI BỘ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..........................

..............., ngày...tháng...năm...


NGHỊ QUYẾT

Đề nghị tiếp nhận đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam;

Ngày..........tháng..........năm............., bỏ ra bộ

đã họp để xét, ý kiến đề xuất kết hấp thụ ................................................................ Vào Đảng.

Tổng số đảng viên của bỏ ra bộ: đ/v chính thức:.............đ/c, dự bị: .................. đ/c.

Xem thêm:

Có mặt: đ/v thiết yếu thức:................đ/c, dự bị:.................đ/c.

Vắng mặt: đ/v bao gồm thức:................đ/c, dự bị:.................đ/c.

Chủ trì hội nghị: .............................................. Công tác ..................................

Thư ký kết hội nghị: ...............................................................................................

Sau lúc nghe report và thảo luận, chi bộ thống nhất tóm lại về .......................... Như sau:

Về lý lịch: ........................................................................................................


Những ưu, điểm yếu chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lượng công tác; tình dục quần chúng)

........................................................................................................................

Đối chiếu với mức sử dụng của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh và đk kết nạp đảng viên, số đảng viên chủ yếu thức đống ý việc kết nạp

vào Đảng ............... đ/c (đạt .........%) đối với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên bằng lòng không ưng ý ................ đ/c với lý do

Chi bộ report đảng uỷ ........................................................ Xét, ý kiến đề xuất kết nạp .............................. Vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đảng ủy ......... (để báo cáo)

- Lưu bỏ ra bộ

T/M đưa ra BỘBí thư(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên


tiquenetworkcom.com mời bạn đọc xem thêm Lời phát biểu giao trách nhiệm cho đảng viên mới


Tham khảo thêm
Đánh giá bài xích viết
1 16.175
Chia sẻ bài xích viết
sở hữu về
Bạn có thể tải về tập tin mê say hợp cho bạn tại những liên kết bên dưới đây.
tiên tiến nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiChứng nhận
*