Ôn Tập Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 4

quý khách hàng vẫn coi bản rút gọn của tư liệu. Xem và download ngay lập tức bản vừa đủ của tư liệu tại đây (89.87 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Ôn tập tính giá trị biểu thức lớp 4

Bài tập cải thiện Toán lớp 4: Dạng tốn tiến hành phép tính

A. Lý thuyết

Thứ từ bỏ tiến hành phxay tính

Khi triển khai những phxay tính trong biểu thức, ta triển khai trường đoản cú trái qua cần. Nếu biểu thức tất cả lốt ngoặc, ta thực hiện những phnghiền toán thù vào ngoặc trước. Nếu biểu thức tất cả các phnghiền tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện phéptốn nhân, phân tách trước tiếp đến new cho phép tốn cùng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (603đôi mươi - 32578) - 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức P = m + 527 x n. Tính P Khi m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P = 4752 : (x - 28)

a, Tính Phường. lúc x = 52b, Tìm x nhằm Phường. = 48


Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A Khi x = 145b, Tìm x nhằm A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B Khi x = 57b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A cùng B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích các vượt số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt vết ngoặc vào vị trí thích

phù hợp để biểu thức A có mức giá trị là (trình diễn quá trình thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A Bài 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + p + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính cực hiếm của biểu thức (tt) 10 661 3
*
Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 552 0
*
Bài biên soạn tinc gia tri cua bieu thuc 7 773 0

Xem thêm:

*
Tài liệu tinch gia tri cua bieu thuc 7 472 0
*
Rèn năng lực tính quý giá của biểu thức số mang đến HS lớp 4 32 2 14
*
Sáng con kiến kinh nghiệm tay nghề toán: Áp dụng tính chất nghiệm của phương trình vào bài xích tân oán tính quý giá của biểu thức 21 824 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Luyện thói quen cực hiếm của biểu thức tương quan cho phnghiền nhân ppt 3 669 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy dỗ : Luyện thói quen giá trị của biểu thức potx 3 691 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy dỗ : Ôn tập Tính cực hiếm của biểu thức ( TT ) potx 3 473 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy dỗ : Ôn tập Tính quý giá của biểu thức doc 3 458 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm vẫn sẵn sàng chuẩn bị tải về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải các bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức - Bài tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bạn dạng không hề thiếu tức thì
×