Tờ trình đề nghị kết nạp đảng viên mới

Mẫu báo cáo đề nghị hấp thu Đảng viên

Mẫu báo cáo đề nghị thu nạp Đảng viên là mẫu bạn dạng báo cáo được lập ra để report về việc đề xuất kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần thâm nhập báo cáo, văn bản báo cáo...

Bạn đang xem: Tờ trình đề nghị kết nạp đảng viên mới

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và mua về mẫu report tại đây.


Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết hấp thụ Đảng viên

Quy trình tiếp thu Đảng viên

Mẫu lời tuyên thệ thu nạp đảng viên mới


Nội dung cơ bản của mẫu report đề nghị tiếp thụ Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ ............

ĐẢNG ỦY ..........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .............

.............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Đề nghị thu nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;


Ngày..........tháng...........năm..........., đảng uỷ.......................... đã họp để thẩm định và đánh giá việc kết nạp.......................................................vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên..........đ/c, có mặt:.........đ/c, vắng vẻ mặt:..........đ/c.

Lý vày vắng mặt: ......................................................................................

Chủ trì hội nghị:................................................Chức vụ ........................

Xem thêm: Mách Bạn 10 Cách Làm Kem Tuoi Don Gian, 3 Cách Làm Kem Tươi Tại Nhà Ngon Khó Cưỡng

Thư ký kết hội nghị: .....................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất tóm lại về .........................như sau:

Về lý lịch: ...............................................................................................

Những ưu, điểm yếu chính:

(Về phẩm chất bao gồm trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

..............................................................................................................


..............................................................................................................

Đối chiếu với luật pháp của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và đk kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận.....................................................báo cáo với đảng uỷ cửa hàng .......................................................... Xét kết nạp....................................... Vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành ............. (đạt .........%) đối với tổng số cấp cho uỷ viên.

Số không tán thành................đ/c với tại sao ...........................................

Nơi nhận:

- Đảng ủy.....

- Lưu

T/M ĐẢNG UỶBí thư(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên


Tham khảo thêm
Đánh giá bài xích viết
1 5.290
Chia sẻ bài bác viết
thiết lập về
Bạn có thể tải về tập tin say đắm hợp cho chính mình tại những liên kết bên dưới đây.
mới nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*